ÖDERO

Güvenlik

Ters İbraz (Chargeback)

  • Ters ibraz (Chargeback) nedir?

Ters ibraz, kart hamillerinin gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin kart bankasına harcama itirazında bulunması ile gerçekleşir. Harcama itirazında bulunulması kart hamilinin bilgisi dışında yapılan işlemler veya işlemin yapıldığı üye iş yeri ile anlaşmazlık halinde gerçekleşir. Harcama itirazı sonucunda üye işyeri ile iletişime geçen bankanın talep edebileceği bilgi ve belgelerin eksik/yetersiz kalması durumunda işlem tutarı üye işyerinden tahsil edilerek kart hamiline ödenir. Harcama itirazı genellikle; onay dışı gerçekleşen işlemler, mükerrer veya farklı tutarda işlem, temin edilemeyen/kusurlu temin edilen ürün/hizmet, provizyon hatası vb. sebeplerden kaynaklanır.

Uluslararası ödeme kuruluşlarının kart hamillerine tanıdığı harcama itirazı hakkının banka tarafından değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması zorunludur. Yurt içi ve yurt dışından yapılan tüm kartlı alışverişlerde karşılaşabileceğiniz harcama itirazlarına yönelik destek ekibimiz sürecin en kısa sürede çözüme kavuşması için çalışmaktadır.