ÖDERO

Güvenlik

Bilgi Güvenliği Politikası

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı referans alınarak müşteri bilgileri, ödeme bilgileri, güncel teknoloji ve politikalara uyumlu olan altyapılarda gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliği gözetilerek işletilmekte ve korunmaktadır. Bilgi güvenliğinin sürekliliği için KVKK, PCI-DSS vb. tüm yasal mevzuat ve standartlar dikkate alınarak risk tabanlı yönetim yaklaşımı uygulanmaktadır.